»بیمه کارآفرین

آرشیو : بیمه مسئولیت

بیمه پارکینگ ها

معرفی بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث( استفاده کنندگان از پارکینگ) ...

ادامه مطلب

بیمه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

معرفی بیمه نامه بیمه مسئولیت حرفه ای مجریان ذیصلاح در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی، بدین معنی که چنانچه در نتیجه ...

ادامه مطلب

بیمه مستاجر در قبال موجر

معرفی بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار در برابر موجر بدین معنی که چنانچه در اثر وقوع و تحقق خطرات مندرج در این بیمه نامه , ...

ادامه مطلب

بیمه نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

معرفی بیمه نامه پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از تابلو های تبلیغاتی متعلق ...

ادامه مطلب

بیمه مدنی پیمانکاران

معرفی بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران صدمات بدنی وارد به اشخاص ثالث و خسارت مالی وارد به اموال آنان ناشی از انجام ...

ادامه مطلب

بیمه جرثقیل

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار(دارنده جرثقیل) در قبال اشخاص ثالث بدین معنی که بیمه گر متعهد میشود در ازای انجام تعهدات و ...

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت کارآفرین

بیمه خدماتی،بازرگانی و صنعتی جراحات بدنی و صدمات ناشی از کار یا حین انجام وظیفه ،امری اجتناب ناپذیر است و کارکنان هر سازمانی با هر ...

ادامه مطلب
قالب وردپرس