»بیمه کارآفرین

آرشیو : بیمه مسئولیت

بیمه مدیران مهد کودک

معرفی بیمه نامه عبارت است از پوشش خسارتهای بدنی وارد به کودکان و نوزدان و شیرخواران تحت نگهداری در محل مهد کودک مشروط بر آنکه ...

ادامه مطلب

بیمه مدیران رستوران

معرفی بیمه نامه موضوع بیمه عبارت است از پوشش خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از رستوران یا اقامتگاه ساحلی مشروط بر آنکه منجر به ...

ادامه مطلب

بیمه مسئولین فنی بیمارستان ها درمانگاه و کلینیک ها

معرفی بیمه نامه بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال بیماران، اشخاص ثالث و ذوی الحقوق آنان، بدین معنی که اگر در جریان اجرای وظایف ...

ادامه مطلب

بیمه مهندسان ناظر

معرفی بیمه نامه عبارتست از بیمه مسئوولیت مدنی بیمه گزار(مهندسین ناظر-محاسب و طراح)در قبال مالکان ، اشخاص ثالث و کارکنان اجرائی پروژه های ساختمانی ، ...

ادامه مطلب

بیمه ناجیان غریق

معرفی بیمه نامه در استخرهای شنا، شناگران همواره با خطراتی روبرو هستند که این خطرات به دو بخش زیرتفکیک میگردد: 1. غرق شدن شناگر بعلت ...

ادامه مطلب

بیمه نصب و نگهداری آسانسور

معرفی بیمه نامه جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به استفاده کنندگان از آسانسور های نصب شده در ساختمان های تحت پوشش بدین معنی ...

ادامه مطلب

بیمه پیرا پزشکان

معرفی بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار (پیراپزشکان) در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا ...

ادامه مطلب

بیمه پزشکان

معرفی بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که بعلت خطا،اشتباه،و یا قصور بیمه گذار در تشخیص،معالجه،مداوا،اعمال ...

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مدنی آتش سوزی

معرفی بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از آتش سوزی، مشروط بر آنکه ...

ادامه مطلب

بیمه تعمیرگاه های خودرو

معرفی بیمه نامه عبارت است از تامین خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث بوقوع پیوسته در محل تعمیرگاه، بدین معنی که چنانچه خسارات جانی ...

ادامه مطلب
قالب وردپرس