»بیمه کارآفرین

علاقه نسبی مشتری را به اشتیاق کامل تبدیل کنید این 7 مرحله را بخوانید تا شگفت زده شوید

علاقه نسبی مشتری را به اشتیاق کامل تبدیل کنید این 7 مرحله را بخوانید تا شگفت زده شوید

برای اطمینان از این که همواره کنترل فروش را در دست دارید و همواره سیلی از فروش به سمت شما می آید، باید درک کامل از سازوکارهاو مراحل فرایند فروش داشته باشید. در این مراحل، مشتری از مرحله ی علاقه نسبی به خدمات شما به مرحله ی اشتیاق کامل برای خرید آن پیش خواهد رفت.

هفت مرحله ی این فرایند عبارتند از:

  1. برانگیختن علاقه
  2. تعیین حد علاقه
  3. کشف خواسته ها و نیازها
  4. ارائه ی راه حل
  5. مذاکره درباره ی راه حل
  6. تصمیم به خرید
  7. انجام تعهدات

در مورد هر فرصت فروش، باید دانست که در کدام مرحله فرایند فروش هستیم و برای گام گذاشتن به مرحله ی بعد چه باید کرد ما با انجام تعهدات خود در قابل مشتری، می توانیم چرخه ای از فرصت های فروش را پدید آوریم

نظر شما برای “علاقه نسبی مشتری را به اشتیاق کامل تبدیل کنید این 7 مرحله را بخوانید تا شگفت زده شوید”

قالب وردپرس