»بیمه کارآفرین

گام سنگاپور برای تبدیل شدن به قطب بازار بیمه آسیا

گام سنگاپور برای تبدیل شدن به قطب بازار بیمه آسیا


به گزارش ریسک نیوز،دولت فرانسه قصد دارد صنعت بیمه این کشور راتا 2020 میلادی به یک بازار جهانی تبدیل کند که قابلیت خطر پذیری در بعد  منطقه ای و جهانی داشته باشد.

 راوی منون یکی از مقامات پولی سنگاپور در دوازدهمین کنفراسن بین المللی بیمه اتکایی این کشور گفت: امروز سنگاپور  به عنوان مرکز پیشرو  بیمه اتکایی در آسیا شناخته می شود.  میان25 بیمه گر اتکایی برتر دنیا، 16 شرکت در کشورما  فعالیت می کنند.

 موقعیتهای منطقه ای و جهانی در سنگاپور افزایش یافته است. اغلب تصمیمات مربوط به خریداری پوشش بیمه را می توان در محل گرفت و دیگر لازم نیست سفارش خرید به مقر شرکتها ارجاع شود.

 این امر سبب شده بازار سنگاپور با سرعت بیشتری به نیازهای مشتریان  پاسخ دهد.اغلب خطرات موجود در بازار اروپا از جمله برنامه های بزرگ بیمه اتکایی و  تخصصی خطرات را می توان به طور کامل در سنگاپور جای داد. برای دستیابی به این امر MAS( سازمان پولی سنگاپور) به دنبال 4 استراتژی با  اصول کاملا شفاف است.

 نخست افزایش  ظرفیت ذخایر جانبی،  (در هر دو بخس حجم و کارشناسی) است.


دوم ترویج نیاز به بیمه در منطقه و در سطح آسیا و اقیانوسیه،


سوم  ایجاد یک بازار واقعی که در آن خریداران و فروشندگان می توانند مذاکره کند


چهار ایجاد یک محیط تجاری مساعد


منبع:


 

نظر شما برای “گام سنگاپور برای تبدیل شدن به قطب بازار بیمه آسیا”

قالب وردپرس