»بیمه کارآفرین

آموزش بازاریابی: کشف خواسته ها و نیازها

آموزش بازاریابی: کشف خواسته ها و نیازها

کشف خواسته ها و نیازها: با تمرکز بر انگیزه ی خرید مشتری و سایر معیارهای مهم خرید پیشنهاد شما برای او جذاب می شود.

بنابراین از این منظر علاوه بر کشف نیازهای او توجه به خواسته و انگیزه اش نیز اهمیت دارد چندان بعید نیست که مشتری نداند برای رفع مسئله اش به چه چیزی نیاز دارد اما همواره به دنبال نتایج مورد نظر می باشد.

ایجاد رابطه با مشتری و کشف خواسته ها و نیازها

مولفه های مهم در فروش خدمات است و برای دست یابی به آن باید به مشتری ثابت کنیم که مسائل او برای ما مهم است.

و ما درصدد کمک به رفع این مسائل هستیم در این مرحله باید از ارائه راه حل خودداری کنیم جواب فقط پس از بررسی و پژوهش لازم داده خواهد شد

بیشتر مشتریان میخواهند به سرعت به جواب شما دست یابند اما اگر مجاب شوند که برای دقت در کار نیاز به تفکر عمیق در مورد شرایط و وضعیت ان ها دارید و این جواب فقط پس از بررسی و پژوهش لازم داده خواهد شد بدون شک به شما احترام می گذارند و منتظر پاسخ شما می نشینند اگر از بعد دیگر به این موضوع بنگریم و شما به سرعت پاسخ و راه حل بدهید پربیراه نیست که بیندیشند آنچه ارائه کرده اید در حقیقت راه حل یک مشتری دیگر است و با وضعیت او چندان سنخیت ندارد.

اشتباه مشاوران تازه کار در کشف خواسته ها و نیازها

به جای پرسش های مناسب، تمام وقت گرانبهای خود را صرف صحبت کردن درباره ی شرکت و خدمات خود می کنند. آن ها خیلی زود وارد مرحله ی فروش خدمات می شوند و به این ترتیب، فرصت کشف اطلاعات، به عنوان مولفه ی لازم برای تحقق فروش را از دست می دهند.

باید این را در ذهن داشت که تا زمان کسب اطمینان از مناسب بودن فرصت فروش یا تناسب راه حل با نیاز و خواسته ی مشتری، نمی توان وارد مرحله ی ارائه راه حل شد.اگر مطمئن شدید که فرصت فروش برایتان مناسب نیست، با اذعان صادقانه به مشتری درباره ی ناسازگاری راه حلتان با موقعیت او، به طور حتم با احترام او رو به رو می شوید و چون توانسته اید صداقت خود را به او ثابت کنید تمایل او به صحبت پیرامون مسائل دیگرش بیشتر می شود.

مهم تر از همه وقتتان را برای نوشتن طرح پیشنهاد وقت گیری که در نهایت هیچ کارآیی نخواهد داشت هدر نداده اید.

 

نظر شما برای “آموزش بازاریابی: کشف خواسته ها و نیازها”

قالب وردپرس