»بیمه کارآفرین

پیشنهاد افزایش سرمایه بیمه دانا در مراحل پایانی اخذ مجور

پیشنهاد افزایش سرمایه بیمه دانا در مراحل پایانی اخذ مجور


به گزارش ریسک نیوز،پس از ارائه گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 1/020/373/000/000 ریال به مبلغ 1/500/000/000/000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، شنیده ها حاکی از آن است که مجوز افزایش سرمایه بیمه دانا مراحل پایانی خود را طی می کند.

بر اساس این گزارش، بیمه دانا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است آگهی برگزاری مجمع را منتشر کند که با تصویب مجمع سرمایه آن از مبلغ 1/020/373/000/000 ریال به مبلغ 1/500/000/000/000 ریال افزایش می یابد.

نظر شما برای “پیشنهاد افزایش سرمایه بیمه دانا در مراحل پایانی اخذ مجور”

قالب وردپرس