»بیمه کارآفرین

معافیت از پرداخت مالیات و قانون ارث در بیمه عمر

معافیت از پرداخت مالیات و قانون ارث در بیمه عمر

مطابق با ماده 136 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت های شرکت بیمه در بیمه عمر ،معاف از مالیات بوده و قانون ارث نیز به آن تعلق نمی گیرد.و این به این دلیل است که خودتان در ابتدای قرارداد کلیه ذینفع های بیمه نامه و سهم هر یک را مشخص نموده اید. بنابراین ظرف مدت 72 ساعت در صورت حیات به خودتان و در صورت فوت به ذینفع بیمه نامه ، بدون کسر مالیات پرداخت می گردد.

ماده 136 :وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 137 :هزینه های درمانی پرداختی هر شخصی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر وخواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی کند و چنانچه به تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مزکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.

یک دیدگاه برای “معافیت از پرداخت مالیات و قانون ارث در بیمه عمر”

قالب وردپرس