»بیمه کارآفرین

مدارک اعلام خسارت در طرح خود پرداخت بیمه عمر و سرمایه گذاری

مدارک اعلام خسارت در طرح خود پرداخت بیمه عمر و سرمایه گذاری

مدارک اعلام خسارت در طرح خود پرداخت بیمه عمر و سرمایه گذاری

مدارک مورد نیازخسارت فوت به هر علت :
-اصل بیمه نامه
– کپی از هردو صفحه فرم پیشنهاد
– ارائه نامه اعلام خسارت توسط ذینفعان در صورت فوت بیمه شده به همراه تاریخ، امضا و اثر انگشت
کپی برابر اصل از :
کل صفحات شناسنامه باطل شده
– گواهی فوت
– جواز دفن
– مدارک تشخیصی اولیه بیماری منجر به فوت
– کل صفحات پرونده بیمارستانی مربوط به فوت
– در صورت فوت ناگهانی در منزل، ارائه گواهی اورژانس
– درصورت انجام کالبد شکافی ارائه شرح معاینه جسد، گزارش پزشک قانونی و نتیجه سم شناسی
– دفترچه بیمه های قدیمی
– چنانچه ذینفع در صورت فوت بیمه شده وراث قانونی باشد ارائه گواهی انحصار وراثت ضروریست
مدارک مورد نیازخسارت فوت به علت بیماری :
کلیه مدارک ذکر شده در خسارت فوت به هر علت
مدارک مورد نیاز خسارت فوت به علت حادثه:
-اصل بیمه نامه
-کپی از هر دو صفحه فرم پیشنهاد
– ارائه نامه اعلام خسارت توسط ذینفعان درصورت فوت بیمه شده به همراه تاریخ، امضا و اثر انگشت
کپی برابر اصل از :
کل صفحات شناسنامه باطل شده
– گواهی فوت
– جواز دفن
– کل صفحات پرونده بیمارستانی مربوط به فوت
– گزارش حادثه پلیس
– ارائه پرونده قضائی در صورت موجود
– درصورت انجام کالبد شکافی ارائه شرح معاینه جسد، گزارش پزشک قانونی و نتیجه سم شناسی
– چنانچه ذینفع در صورت فوت بیمه شده وراث قانونی باشد ارائه گواهی انحصار وراثت ضروریست
مدارک مورد نیاز خسارت امراض :
-کپی بیمه نامه
-کپی از هر دو صفحه فرم پیشنهاد
-ارائه نامه اعلام خسارت توسط بیمه شده به همراه تاریخ، امضا و اثر انگشت
کپی برابر اصل از :
– مدارک تشخیصی اولیه بیماری
– کل صفحات مربوط به پرونده بیمارستانی
– دفترچه بیمه های قدیمی
مدارک مورد نیاز خسارت معافیت :
-کپی بیمه نامه
-کپی از هر دو صفحه فرم پیشنهاد
-ارائه نامه اعلام خسارت توسط بیمه شده به همراه امضا، تاریخ و اثر انگشت
کپی برابر اصل از :
– گواهی سازمان تامین اجتماعی یا پزشکی قانونی مبنی بر از کارافتادگی دائم و کامل (کلی)
– مدارک تشخیصی اولیه
– کلیه مدارک مربوط به بیماری منجر به از کارافتادگی دائم و کامل
-در صورتی که از کارافتادگی در اثر حادثه صورت گرفته است ارائه گزارش حادثه الزامی است.

 

جهت ثبت نام و یا مشاوره رایگان بیمه عمر فرم زیر را پر کنید

نام شما (الزامی)

شهر

شماره موبایل (الزامی)

نیازه به مشاوره چه بیمه ای دارید؟

bime-omr-3

نظر شما برای “مدارک اعلام خسارت در طرح خود پرداخت بیمه عمر و سرمایه گذاری”

قالب وردپرس