»بیمه کارآفرین

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه کارآفرین

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه کارآفرین

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه کارآفرین(سهامی عام)به شماره ثبت 200845 و شناسه ملی 10102425969

با عنایت به مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ 1396/4/28 مبتنی بر برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور تقسیم سود، تعیین پاداش هیئت مدیره و همچنین انتخاب اعضای هئیت مدیره پس از ثبت افزایش سرمایه به مبلغ 1.750 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها، به اطلاع می رساند جلسه یاد شده در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/6/13 در محل ساختمان مرکزی شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، خیابان هفدهم (شفق)، شماره 5 با دستور جلسه زیر برگزار می گردد.

سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان می توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه از تاریخ 1396/6/11 تا پایان وقت اداری 1396/6/12 به دفتر مرکزی شرکت به نشانی یاد شده (اداره سهام) طبقه چهارم مراجعه فرمایند.

دستور جلسه:

  1. تقسیم سود مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30.
  2. تعیین پاداش هیئت مدیره.
  3. انتخاب اعضای هیئت مدیره.
  4. اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد .

هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین( سهامی عام)

نظر شما برای “مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه کارآفرین”

قالب وردپرس