»بیمه کارآفرین

ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث

ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث

ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث :

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه:
معادل دو و نیم درصد (2/5%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده

ب – در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه:
معادل پنج‌درصد(5%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه:
معادل ده‌درصد(10%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 تعیین می‌شود.

1-هر گونه حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا ، حرکت برروی یک چرخ و یا هرگونه حرکات آکروباتی در سطح راهها و جاده ها
2-دور زدن در محل ممنوع
3-عبور وسیله نقلیه از پیاده رو
4-نقص سیستم روشنایی وسیله نقلیه در هنگام شب
5-عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع )
6-سبقت غیر مجاز
7-تجاوز از سرعت مجاز
8-عبور از چراغ قرمز راهنمایی
9-عدم رعایت حق تقدم عبور
10-حرکت به طور مارپیچ در راهها
11-تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر
12-عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو
13-گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع
14-روشن نکردن چراغ هنگام شب و در مواقع لزوم
15-رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر (چراغ ،لاستیک ، فرمان ، برف پاک کن ، زنجیر چرخ )
16-عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک ،عینک یا تجهیزات خاص
17-مصرف مواد روانگردان یا مشروبات الکلی

نظر شما برای “ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث”

قالب وردپرس