»بیمه کارآفرین

رشد ۳۰ درصدی سود خالص بیمه کارآفرین

رشد ۳۰ درصدی سود خالص بیمه کارآفرین

شرکت بیمه کارافرین در ۹ ماهه ابتدای سال جاری بیش از ۸۰ درصد از سود سال ۹۵ را پوشش داده است. در سال جاری بیمه کارآفرین پیش بینی کرده بود که ۱۳۴ ریال سود خواهد ساخت که از این میزان طی ۹ ماه ۱۰۷ ریال را محقق کرده است.
شرکت بیمه کارافرین در ۹ ماهه ابتدای سال جاری بیش از ۸۰ درصد از سود سال ۹۵ را پوشش داده است. در سال جاری بیمه کارآفرین پیش بینی کرده بود  که ۱۳۴ ریال سود خواهد ساخت که از این میزان طی ۹ ماه ۱۰۷ ریال را محقق کرده است.

به گزارش خبرآفرین، سود خالص این شرکت بیمه گری ۴۳۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است. حق بیمه صادره در این دوره مورد بررسی ، ۵هزار و ۵۴۶ میلیارد ریال بوده که ۳ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال درآمد برای این بیمه در پی داشت.

خسارت پرداختی ۱هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال بوده و هزینه خسارت پرداختی ثبت شده در صوتهای مالی شرکت نیز ۲ هزار میلیارد ریال است.  مطالبات شرکت بیمه کارآفرین در این دوره به رقم ۳هزار و ۴۴ میلیارد ریال رسید که بیش از حدود ۱۵ درصد رشد داشته است. بدهی شرکت با حدود ۳۰ درصد افزایش نیز به رقم  ۹۷۴ میلیارد ریال رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت

بیمه کارآفرین در سال جاری افزایش سرمایه حدود ۲۳ درصد را در دستور کار خود داشته و سرمایه خود را از ۱هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال رساند. در مجوز افزایش سرمایه این شرکت بیمه‌گری آمده است که با عنایت به جزء “ب” ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ،  نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۲۸ آذر ماه سال  ۱۳۹۵  هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال  به رقم ۱هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال  از محل سود انباشته به منظور رعايت الزامات بيمه مرکزي افزايش سهم نگهداري شرکت در کنسرسيوم ها ارائه شد.

نظر شما برای “رشد ۳۰ درصدی سود خالص بیمه کارآفرین”

قالب وردپرس