»بیمه کارآفرین

چشم انداز ، سیاست و خط مشی بیمه کارآفرین

چشم انداز ، سیاست و خط مشی بیمه کارآفرین

ماموریت:

ارائه خدمات بیمه ای متنوع و با کیفیت
تامین رضایت مشتریان، کارمندان و سهامداران
کمک به بازار خدمات مالی کشور

چشم انداز:

مشتری محوری
ماندگاری
خوشنامی
تعالی سازمانی

اهداف کلی شرکت:

حفظ اعتبار و خوشنامی
مبنا قرار دادن خدمت به مشتری
رعایت قوانین و موازین و احتراز از رقابت ناسالم
بهبود مستمر کیفیت خدمات
ارزش دادن به سرمایه انسانی
کسب سهم قابل قبول ازبازار بیمه

منشور اخلاق حرفه ای:

پایبندی به قانون، مقررات و تعهدات
شفافیت و صداقت
مبارزه با تخلف
تعهد به مسئولیت های اجتماعیa

نظر شما برای “چشم انداز ، سیاست و خط مشی بیمه کارآفرین”

قالب وردپرس