»بیمه کارآفرین

داستان کوتاه: خیلی ها فقط به حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دلخوش کرده اند

داستان کوتاه: خیلی ها فقط به حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دلخوش کرده اند

اکثر ما بیمه تامین اجتماعی داریم بعد از 30 سال کار سازمان تامین اجتماعی به ما یک حقوق بسیار ناچیز اداره کاری پرداخت میکند.

که کفاف زندگی یک بازنشسته با داشتن عروس و داماد و نوه را قطعا نمی دهد.

در این حال فرد بعد از بازنشستگی به جای استراحت و تفریح و ایران گردی و جهانگردی مجبور است دوباره کار کند تا گذران زندگی کند.

(شما چقدر بازنشسته دیده اید که یا در آژانس و تاکسی مسافرکشی میکنند یا در همان شغل قبلیشان کار میکنند)

این سرنوشت اکثر ماهاست.

اگر قبول ندارید انشالله در دوران بازنشستگی بهش میرسید!! چاره کار چیست؟

چرا حقوق تامین اجتماعی اینقدر نا چیزه؟

جواب :

بخش بسیار زیاد درآمدها و حق بیمه های تامین اجتماعی صرف دارو و هزینه پزشکان و بیماران و بیمارستانها میشود و بخش بسیار ناچیز آن صرف حقوق بازنشستگی می شود.

لذا حقوق بازنشستگیش اینقدر نا چیز است.اما در بیمه عمر تمام حق بیمه شما برای خودتان سرمایه گذاری شده و لذا حقوق بازنشستگی آن حداقل 5 برابر تامین اجتماعی است.

نظر شما برای “داستان کوتاه: خیلی ها فقط به حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دلخوش کرده اند”

قالب وردپرس