»بیمه کارآفرین

حداقل حقوق سال 96 چقدر است؟

حداقل حقوق سال 96 چقدر است؟

سوال:

حداقل حقوق سال 96 چقدر هست؟

 

پاسخ:

حاسبات مبالغ ماهانه مزد و مزایای کارگر دارای حداقل مزد مصوب شورایعالی کار در سال 96

 • حداقل مزد روزانه ۳۰۹۹۷۷
 • حداقل مزد یک ساعت کار ۴۲۲۸۹
 • حقوق یک ماه ۳۰ روزه ۹۲۹۹۳۱۰
 •  حقوق یک ماه ۳۱ روزه ۹۶۰۹۲۸۷
 • اضافه کاریک ساعت بر مبنای حداقل قانون کار ۵۹۲۰۴
 • کمک هزبنه اقلام مصرفی خانوارماهانه(بن کارگری) ۱۱۰۰۰۰۰
 • حق مسکن ماهانه  ۴۰۰۰۰۰
 • حق اولاد(کمک عائله مندی) یک فرزند ماهانه( برای همه کارگران با هرمزدی ماهیانه سه روزحداقل مزد قانون کار به ازای هرفرزند  ۹۲۹۹۳۱
 • عیدی و پاداش یک ماه (ماهانه ۵ روز مزد کارگر باحداقل مزد ۱۵۴۹۸۸۵
 • حق سنوات ماهانه ۵ / ۲ روز درماه باحداقل مزد   ۷۷۴۹۴۲
 • حقوق ماهانه بدون مزایا برای کارگر بدون فرزند درماه 30 روزه ۹۲۹۹۳۱۰
 • حقوق ماهانه بدون مزایا برای کارگر بدون فرزند درماه 31 روزه ۹۶۰۹۲۸۷
 • جمع حقوق ماهانه کارگر بدون فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار وحق مسکن) درماه 31 روزه ۱۰۷۹۹۳۱۰
 • جمع حقوق ماهانه کارگر  دارای یک فرزند باحداقل دستمزد باضافه مزایای حین کار(کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار وحق مسکن وکمک عائله مندی)درماه 30 روزه ۱۱۷۲۹۲۴۱
 • دون فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن) درماه 31 روزه ۱۱۱۰۹۲۸۷
 • جمع حقوق ماهانه کارگر  دارای یک فرزند باحداقل دستمزد باضافه مزایای حین کار(کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار،حق مسکن وعائله مندی درماه 31 روزه ۱۲۰۳۹۲۱۸
 • جمع حقوق ماهانه کارگر  دارای ۲ فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار(کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار وحق مسکن وکمک عائله مندی) درماه 30 روزه ۱۲۶۵۹۱۷۲
 • جمع حقوق ماهانه کارگر  دارای ۲ فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار(کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار وحق مسکن وکمک عائله مندی) در ماه 31 روزه  ۱۲۹۶۹۱۴۹
 • وسایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد در سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه۶۷۶۸ ریال افزایش دارد.
 •  کارگران با قرارداد دایم یا موقت با یک سال سابقه کار ویا یکسال ازدریافت آخرین پایه( سنوات) آنان درهمان کارگاه گذشته است با سنوات تسویه کرده ياغيرتسويه مبلغ ۱۷۰۰۰ ریال روزانه پایه سنوات علاوه بر مزد روزانه دارند.

 

مطالب مرتبط:

جدول مقایسه بیمه تامین اجتماعی و بیمه عمر

مبلغ پرداخت بیمه اختیاری در سال 96 چقدر می باشد

نظر شما برای “حداقل حقوق سال 96 چقدر است؟”

قالب وردپرس