جدول مقایسه بیمه تامین اجتماعی و بیمه عمر

اساس کار این دو بیمه با هم فرق می کند اگر بیمه تامین اجتماعی برای شاغلین اجباری نبود همه افراد مانند بنده ، خود را تحت پوشش بیمه ای ساده مانند بیمه سلامت در میاوردیم .بیمه های عمر به علت انعطاف پذیری بیشتر قابلیت فسخ و بازخرید را دارا هستند. اما تامین اجتماعی فقط قابل … ادامه خواندن جدول مقایسه بیمه تامین اجتماعی و بیمه عمر