»بیمه کارآفرین

بیمه پیرا پزشکان

بیمه پیرا پزشکان

معرفی بیمه نامه

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار (پیراپزشکان) در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام امور پیراپزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

تخفیفات و جرایم

تخفیفات گروهی

1 – گروه های متشکل از 15 الی 50نفر: 5%حق بیمه پایه

2 – گروه های متشکل از 51 الی 100نفر: 10%حق بیمه پایه

3 – گروه های متشکل از 101 الی 200نفر: 15%حق بیمه پایه

4 – گروه های متشکل از 201 الی 400نفر: 20%حق بیمه پایه

5 – گروه های متشکل از 401 نفر به بالا: 25%حق بیمه پایه

تخفیفات عدم خسارت

1 – تخفیف عدم خسارت سال اول بیمه نامه معادل 5%

2 – تخفیف عدم خسارت سال دوم بیمه نامه معادل 10%

3 – تخفیف عدم خسارت سال سوم بیمه نامه معادل 15%

4 – تخفیف عدم خسارت سال به بعد بیمه نامه معادل 20%

اضافه نرخها:

مسئولیت دانشجویان و بهیاران و پرستاران شاغل در مطب های پزشکی در هر یک از رشته ها با دریافت 20% حق بیمه اضافی می توان تحت پوشش قرار داد.

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

کاتالوگ و فایلهای پیوست

کاتالوگ بیمه پیرا پزشکان

مشاوره رایگان 09154445156

نظر شما برای “بیمه پیرا پزشکان”

قالب وردپرس