»بیمه کارآفرین

بیمه پزشکان

بیمه پزشکان

معرفی بیمه نامه

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که بعلت خطا،اشتباه،و یا قصور بیمه گذار در تشخیص،معالجه،مداوا،اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

تخفیفات و جرایم

تخفیفات گروهی

1 – گروه های متشکل از 15 الی 50نفر: 5%حق بیمه پایه

2 – گروه های متشکل از 51 الی 100نفر: 10%حق بیمه پایه

3 – گروه های متشکل از 101 الی 200نفر: 15%حق بیمه پایه

4 – گروه های متشکل از 201 الی 400نفر: 20%حق بیمه پایه

5 – گروه های متشکل از 401 نفر به بالا: 25%حق بیمه پایه

تخفیفات عدم خسارت

1 – تخفیف عدم خسارت سال اول بیمه نامه معادل 5%

2 – تخفیف عدم خسارت سال دوم بیمه نامه معادل 10%

3 – تخفیف عدم خسارت سال سوم بیمه نامه معادل 15%

4 – تخفیف عدم خسارت سال به بعد بیمه نامه معادل 20%

اضافه نرخها:

مسئولیت رزیدنتها را نیز با دریافت حق بیمه اضافی به میزان 50% حق بیمه گروه مربوطه می توان بیمه نمود.

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

کاتالوگ و فایلهای پیوست

شرایط عمومی پزشکان و پیراپزشکان

مشاوره رایگان 09154445156

نظر شما برای “بیمه پزشکان”

قالب وردپرس