»بیمه کارآفرین

بیمه نصب و نگهداری آسانسور

بیمه نصب و نگهداری آسانسور

معرفی بیمه نامه

جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به استفاده کنندگان از آسانسور های نصب شده در ساختمان های تحت پوشش بدین معنی که در صورتیکه بر اثر خطا قصور ، غفلت اشتباه در نصب ، تعمیر و نگهداری توسط بیمه گذار خسارتی متوجه استفاده کنندگان از آسانسور گردد و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید .

تخفیفات عدم خسارت

تخفیف عدم خسارت در سال اول 5% و برای سالهای بعد حداکثر 10%.

اضافه نرخها

در موارد زیر حق بیمه شامل اضافه نرخ می گردد:

1 – در صورتیکه کابین آسانسور بدون درب باشد 5% اضافه نرخ

2 – در صورتیکه آسانسور در ساختمانهای تجاری و اداری نصب شده باشد 20% اضافه نرخ

3 – در صورتیکه آسانسور در ساختمانهای بالای 15 طبقه نصب شده باشد 15% اضافه نرخ

4 – در صورتیکه آسانسور مخصوص باربری باشد 10% اضافه نرخ

*فرانشیز خسارت مالی 10% هر خسارت و حداقل1000000 ریال( با توجه به میزان تعهد درخواستی بیمه گذار تعیین می شود) و فرانشیز هزینه های پزشکی 10% هر خسارت حداقل 200.000 ریال تعیین گردد.

*در صورت درخواست پوشش برای کمتر از یک سال، حق بیمه بصورت روزشمار محاسبه می گردد. حداقل حق بیمه صادره هر بیمه نامه کمتر از 200.000 ریال نخواهد بود.

در محاسبه حق بیمه ، ابتدا تخفیفات ملحوس و سپس اضافه نرخ ها بصورت پله ای بر روی کل حق بیمه اعمال می شود

کاتالوگ و فایلهای پیوست

نظر شما برای “بیمه نصب و نگهداری آسانسور”

قالب وردپرس