»بیمه کارآفرین

بیمه نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

بیمه نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

معرفی بیمه نامه

پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از تابلو های تبلیغاتی متعلق و یا در اختیار بیمه گذار ، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذاربرای مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر محرز گردد.

شرایط عمومی و اختصاصی

خسارتهای معلول عوامل زیر ا شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
سیل ، زلزله، صاعقه ،رانش و نشست زمین و سایر حوادث طبیعی.
جنگ ، انقلاب ، شورش ، اعتصاب ، بلوا و عوامل دیگری از این قبیل.
خسارات ناشی از سرقت تا بلوها

تعهدات و خسارات تحت پوشش

سقوط
شکستگی
حوادث رانندگی ( مازاد بر تعهدات بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل )
*شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی در ظهر بیمه نامه درج گردد.

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

نظر شما برای “بیمه نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی”

قالب وردپرس