»بیمه کارآفرین

بیمه مدیر یا هیئت مدیره ساختمان

بیمه مدیر یا هیئت مدیره ساختمان

بیمه مدیر یا هیئت مدیره ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری

معرفی بیمه نامه

موضوع بیمه نامه :بیمه مسئولیت بیمه گزار در قبال ساکنین ، مالکین ، مستاجرین و اشخاص ثالث مجتمع اداری، تجاری و یا مسکونی بدین معنی که چنانچه در نتیجه سقوط اشیا در محوطه اطراف ساختمان , حوادث آسانسور , حوادث ناشی از بکارگیری نظافتچی در مشاعات ، حوادث ناشی از آتش سوزی مشاعات ، ترکیدگی لوله ، نشت لوله های آب در مشاعات و ریزش چاه فاضلاب و پارکینگ خسارتی وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم طبق رای مراجع قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
تبصره : در رابطه با پوشش پارکینگ وجود دوربین و نگهبان الزامی است . و هرگونه خسارت ناشی از تصادف و سرقت کلی و جزیی اعم از خط ، خش ، خوردگی استثناء می باشد.
1- تعهدات قابل ارائه در این بیمه نامه ( غرامت فوت و نقص عضو ، هزینه های پزشکی و خسارات مالی ) و بر مبنای درخواست متقاضی مشخص می گردد .
2- حداکثر تعهدات بیمه گر صرف نظر از تعداد واحدها مسکونی ، تجاری و یا اداری 5 برابر تعهدات در هر حادثه (جانی ومالی) تعیین می گردد.

شرایط عمومی و اختصاصی

حق بیمه فوت و نقص عضو = میزان تعهدات خریداری شده برای هر نفر( در ماههای عادی) × تعداد واحد × نرخ مورد عمل

– نرخ حق بیمه برای ماههای حرام 35% نرخ حق بیمه ماههای عادی می باشد.

*تبصره : برای محاسبه حق بیمه ماههای حرام , می بایست مابه التفاوت دیه ماههای حرام و عادی ابتداء بدست آمده و سپس در نرخ مورد عمل ضرب شود و نهایتاً مبلغ به دست آمده در نرخ 35% ضرب شود.

2-4- حق بیمه هزینه پزشکی = میزان تعهدات خریداری شده برای هر نفر × تعداد واحد × نرخ مورد عمل

حق بیمه خسارتهای مالی = میزان تعهدات خریداری شده در طول مدت بیمه نامه × نرخ مورد عمل

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد هیئت مدیره ساختمان

مشاوره رایگان 09154445156

نظر شما برای “بیمه مدیر یا هیئت مدیره ساختمان”

قالب وردپرس