»بیمه کارآفرین

بیمه مدیران مهد کودک

بیمه مدیران مهد کودک

معرفی بیمه نامه

عبارت است از پوشش خسارتهای بدنی وارد به کودکان و نوزدان و شیرخواران تحت نگهداری در محل مهد کودک مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر و طبق رای مراجع ذیصلاح قضایی محرز گردد.

تخفیفات و جرایم

*تخفیفات

چنانچه ظرفیت مهد کودک بیش از 25 نفر باشد،تخفیفات زیر قابل اعمال می باشد:

از تعداد 25 تا 35 کودک 15%تخفیف

از تعداد 36 تا 45کودک 25%تخفیف

از تعداد 46 تا 55 کودک 35%تخفیف

از تعداد 56 کودک به بالا 40% تخفیف

-اضافه نرخ

*در صورت نگهداری از نوزادان کمتر از 2سال 10% اضافه نرخ در نظر گرفته شود.
*در صورت اعزام کودکان به تورهای یک روزه 10%اضافه نرخ در نظر گرفته شود.
*در صورت نگهداری از کودکان استثنائی (عقب مانده ذهنی) 30%اضافه نرخ در نظر گرفته شود.

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

کاتالوگ و فایلهای پیوست

نظر شما برای “بیمه مدیران مهد کودک”

قالب وردپرس