»بیمه کارآفرین

بیمه مدیران شهر بازی

بیمه مدیران شهر بازی

معرفی بیمه نامه

موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در مقابل استفاده کنندگان از دستگاهها بدین معنی که چنانچه در جریان استفاده از دستگاهها خسارت جانی به استفاده کنندگان وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و با توجه به قوانین بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی وارد به استفاده کنندگان از شهربازی در جریان اجرای وظایف بیمه گذار در محل مورد بیمه که منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه.

خسارت های بدنی شامل :

1- هزینه پزشکی

2-نقص عضو

3-فوت

تخفیفات و جرایم

در صورت درخواست بیمه گذار جهت خرید پوشش بیمه برای مراجعه کنندگان 20% به حق بیمه نهایی اضافه گردد.

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

نظر شما برای “بیمه مدیران شهر بازی”

قالب وردپرس