»بیمه کارآفرین

بیمه مدیران سینما

بیمه مدیران سینما

معرفی بیمه نامه

مسئولیت مدنی مدیران سالن های سینما،کنسرت و اجلاس جهت جبران خسارت های جانی وارد به استفاده کنندگان از سالن،مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر تایید گردد.

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی وارد به استفاده کنندگان از سالن در جریان اجرای وظایف بیمه گذار در محل سینما،کنسرت،اجلاس که منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه.

خسارت های بدنی شامل :

1- هزینه پزشکی

2-نقص عضو

3-فوت

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

نظر شما برای “بیمه مدیران سینما”

قالب وردپرس