»بیمه کارآفرین

بیمه مدیران آژانس مسافرتی

بیمه مدیران آژانس مسافرتی

معرفی بیمه نامه

پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران خسارتهای بدنی و مالی وارد به استفاده کنندگان از تورهای مسافرتی ، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر محرز گردد.

تخفیفات و جرایم

-تخفیفات قابل ارائه به ازای تعداد روز مسافرت

الی 10 روز

10% تخفیف در حق بیمه

11 روز به بالا

20%تخفیف در حق بیمه

-تخفیفات گروهی قابل ارائه در اعزام تورها

0 الی 40 نفر

10% تخفیف در حق بیمه

41 الی 50 نفر

20% تخفیف در حق بیمه

51 الی 100 نفر

30% تخفیف در حق بیمه

101 نفر به بالا

40% تخفیف در حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

نظر شما برای “بیمه مدیران آژانس مسافرتی”

قالب وردپرس