»بیمه کارآفرین

بیمه دامپزشکان

بیمه دامپزشکان

معرفی بیمه نامه

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث بدین معنی که چنانچه به علت خطا , اشتباه , غفلت و یا قصور ( غیرعمد ) بیمه گذار در تشخیص , معالجه , اعمال جراحی و به طور کلی انجام وظیفه دامپزشکی که موجب تلف یا صدمه دام شود تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

دامپزشکانی تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند که دارای مدرک معتبر در زمینه فعالیت در رشته دامپزشکی باشند.

شرایط عمومی و اختصاصی

موارد زیر شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

1- انجام درمان , مداوا و یا عمل جراحی خارج از زمینه فعالیت بیمه گذار

2- مسئولیت ناشی از انجام هر گونه امور دامپزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعلام مواد مخدر یا داروهای خواب آور باشد.

3- انجام هر گونه بیهوشی خارج از دامپزشکی

4- هرگونه خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت مداوای دام ضروری باشد.

5- هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع

6- خسارت و تلف ناشی از تغدیه نادرست و تزریق و استفاده از مواد نیروزا ( دوپینگ )

7- عمد و تقلب بیمه گذار یا نمایندگان وی

8- خسارت و تلف ناشی از بیماریهای اپیدمی ( واگیر همگانی )

9- هرگونه نقص عضو دام ناشی از بیماریها و حادثه

موارد زیر شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

1- انجام درمان , مداوا و یا عمل جراحی خارج از زمینه فعالیت بیمه گذار

2- مسئولیت ناشی از انجام هر گونه امور دامپزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعلام مواد مخدر یا داروهای خواب آور باشد.

3- انجام هر گونه بیهوشی خارج از دامپزشکی

4- هرگونه خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت مداوای دام ضروری باشد.

5- هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع

6- خسارت و تلف ناشی از تغدیه نادرست و تزریق و استفاده از مواد نیروزا ( دوپینگ )

7- عمد و تقلب بیمه گذار یا نمایندگان وی

8- خسارت و تلف ناشی از بیماریهای اپیدمی ( واگیر همگانی )

9- هرگونه نقص عضو دام ناشی از بیماریها و حادثه

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های مالی ناشی از آسیب وارد به دام در جریان اجرای وظایف بیمه گذار که منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه.

تخفیفات و جرایم

تخفیفات گروهی:

از تعداد 10 تا 50 دامپزشک

10% تخفیف

از تعداد 51 تا 100 دامپزشک

15% تخفیف

از تعداد 101 تا 200 دامپزشک

20% تخفیف

از تعداد 201 دامپزشک به بالا

25% تخفیف

اضافه نرخ:

کاردان یا کارشناس دامپزشک شاغل در کلینیک دامپزشکی حداقل 30% اضافه نرخ

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

کاتالوگ و فایلهای پیوست

 

نظر شما برای “بیمه دامپزشکان”

قالب وردپرس