»بیمه کارآفرین

آموزش فروش : برانگیختن علاقه مشتری

آموزش فروش : برانگیختن علاقه مشتری

اولین مرحله ی فرایند فروش

مشتری را به مصاحبه با خود، ولو در حد یک جرقه و بارقه علاقه مند کنید. شما در پی مشتریانی هستید که با ارائه ی خدمات خود، بتوانید رافع نیازهای آن ها باشید. فعالیت برای جذب مشتریان ذی صلاح و دارای ویژگی های خرید، باید چنان باشد که به احساس نیاز آن ها به شما بینجامد و آن ها را بر آن دارد که به میل خود، درباره ی مشئله شان و چگونگی رفع آن زبان بگشایند و با شما صحبت کنند.

مشتری در این مرحله درباره ی خرید خدماتتان از شما نمی پرسد، اما چون برای رفع مسئله اش تخصیص داده باشد. اما در مقابل نیز ممکن است تاکنون چنین اقدامی نکرده باشد. عدم تخصیص بودجه ضرورتا مانعی برای تحقق فروش تلقی نمی شود. مشتری با بروز علائم و نشانه هایی، علاقه اش را به شما نشان می دهد.

برای مثال:

  • مشتری موجود در طول مصاحبه به مسئله ای خاص اشاره می کند
  • مشتری بالقوه از طریق وب سایت به پرسش در مورد قیمت می پردازد
  • از مشتری ایمیلی مبنی بر درخواست ارائه ی اطالعات بیشتر دریافت می کنید
  • طی مصاحبه از شما در خصوص خدمات خاصی ساوال می کند.

همه ی این نشانه هایی است که مبین علاقه ی مشتری برای مصاحبه با شما است. به عبارت دیگر، دال بر این موضوع است کهه او در مسیر خرید قرار گرفته است. با وجوداین، قرار گرفتن در مسیر خرید و آمادگی برای فروش خدمات نرسیده است. در این مرحله فقط به دنبال این خواهیم بود که با صحبت با مشتری دراین باره که چطور می توان مسئله اش را رفع کرد او را به ادامه ی مصاحبه با خود علاقه مند کنیم.

معیار گذر از مرحله ی برانگیختن علاقه به مرحله ی تعیین حد علاقه این است که مشتری برای صحبت با شما موافقت کرده باشد. در تماس تلفنی با اوف باید حتی الامکان مصاحبه ی مختصر داشته باشیدو شما باید علاوه بر استفاده از روش های ارتباطی دیگر مانند ارسال ایمیل، با مشتری بالقوه از طریق تماس تلفنی نیز ارتباط برقرار کنید، وگرنه ممکن است احساس نیاز مشتری به تبع اطلاع رسانی از طریق ایمیل، آن قدر قوی نبوده باشد که منتهی به تماس او شود. بیشتر فرصت های فروش متاسفانه به دلیل اهمال فروشنده در برقراری تماس تلفنی از بین می رود.

نظر شما برای “آموزش فروش : برانگیختن علاقه مشتری”

قالب وردپرس