»بیمه کارآفرین

آموزش بازاریابی : ارائه ی راه حل

آموزش بازاریابی : ارائه ی راه حل

ارائه ی راه حل

بعد از مرحله کشف خواسته ها و نیازها نوبت به ارائه راه حل می رسد .تا این مرحله همه ی اطلاعات لازم برای پیشنهاد یک راه حل مناسب را جمع آوری کرده اید و آماده هستید که با کنار هم گذاشتن این اطلاعات، پیشنهاد خود را به صورت مکتوب به مشتری ارائه دهید. به عنوان یک اصل، حتی اگر قرار است که این راه حل به صورت رو در رو ارائه شود، باید همراه خود خلاصه ی مکتوبی از جزئیات داشته باشید

راه حل پیشنهادی شما یک سند است که باید به امضای طرفین درآید

راه حل پیشنهادی شما یک سند است که (در صورت موافقت) باید به امضای طرفین درآید علاوه بر این احتمال هست که در طول مصاحبه، ملاقات با برخی از تصمیم گیرندگان کلیدی مانند مدیر مالی ممکن نشده باشد.در این حالت با دادن این سند می توانید او را از کم و کیف پیشنهاد خود اگاه کنید در مورد کسب و کارهای کوچک این فرد می تواند همسر، مشاور یا حسابدار مشتری باشد.

پیشنهاد مکتوب باید در بر گیرنده ی موضوعات پایه ای باشد

و چنان نظام مند که خواننده موفق به قهم کامل پیشنهاد شود.این موضوع مهم را باید در ذهن داشت که مجموع اوراق راه پیشنهادینباید قطور و حجیم باشد برای پروژه های کوچک، میتواند در حد یک صفحه خلاصه شود.

در سند راه حل پیشنهادی قسمت های کلیدی از اطلاعات مختلف را بگنجانید تا هر شخص غایب در مصاحبه با خواندن آن بتواند درباره ی پیشنهاد شما نظر دهد در مورد جزئیات قابل درج در این سند توصیه می کنم که از طرح جزئیات فنی خودداری کنید و در عوض، نکات ضروری برای تصمیم گیری را در آن بگنجانید.

نظر شما برای “آموزش بازاریابی : ارائه ی راه حل”

قالب وردپرس